Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gửi email số lượng lớn

Phần mềm gửi Email SendGrid Pro

Phần mềm gửi email marketing SendGrid Pro gửi thông qua dịch vụ gửi email uy tín hàng đầu SendGrid. Với những cải tiến, rút gọn và Việt hóa giúp bạn tiến hành email marketing dễ dàng và hiệu quả.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/04/18 17:22 | Lần sửa cuối: 04/04/18 17:22

Mua tài khoản Freshdesk để chạy email marketing

Hướng đẫn đăng ký và nâng cấp gói tài khoản Freshdesk. Sau khi đã nâng cấp gói thành công bạn có thể sử dụng phần mềm Send Email Freshdesk để gửi không giới hạn và tỉ lệ inbox cao để bắt đầu chiến dịch gửi email của mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 13:52 | Lần sửa cuối: 19/07/17 13:52