Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gửi tin nhắn quảng cáo

Câu hỏi thường gặp về phần mềm SMS Marketing iClick

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp của thành viên khi sử dụng phần mềm SMS Marketing của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/10/17 11:03 | Lần sửa cuối: 02/10/17 11:03

Hướng dẫn kết nối với điện thoại để gửi tin nhắn

Hướng dẫn cách kết nối phần mềm gửi tin nhắn marketing iClick (trên máy tính) với điện thoại qua phần mềm MyMobKit.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/08/17 13:48 | Lần sửa cuối: 09/08/17 13:48