Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: hệ thống iclick

iClick kêu gọi mọi người đóng góp xây dựng hệ thống site vệ tinh mới cho cộng đồng iClick sử dụng

iClick đang xây dựng hệ thống cho riêng mình mong thành viên đóng góp tài nguyên để xây dựng

Tác giả: quanly | Lúc: 07/10/16 00:12 | Lần sửa cuối: 07/10/16 00:12

Thông báo hệ thống kích thành viên để đảm bảo công bằng cho iClick

Hệ thống kích thành viên lâu không view hoặc click ngược trở lại cho người khác. Hệ thống này chạy cho ViewLink, BackLink, KeyWord. Hệ thống nhằm đảm bảo tính công bằng cho iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/04/15 01:14 | Lần sửa cuối: 10/04/15 01:14