Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hỗ trợ qua Teamviewer hoặc Ultraviewer

iClick hỗ trợ người dùng thông qua phần mềm điều khiển từ xa Teamviewer hoặc Ultraviewer. Nếu bạn chưa biết đến hai phần mềm này thì liên hệ để chúng tôi hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/01/20 17:04 | Lần sửa cuối: 02/01/20 17:04