Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn phân quyền người dùng phần mềm Livestream Pro

Hướng dẫn khai báo người dùng, nhân viên đăng nhập vào phần mềm Livestream Pro. Hướng dẫn phân quyền nhân viên để tránh lạm quyền, tránh nhân viên xem, sửa, xoá hay đánh cắp dữ liệu quan trọng, nhạy cảm.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/03/20 17:28 | Lần sửa cuối: 15/03/20 17:28

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Live Stream Pro

Tổng hợp các bài viết, video hướng dẫn sử dụng phần mềm Live Stream Pro. Bạn cần đọc bài viết, xem video, thực hành, yêu cầu hỗ trợ trực tiếp, ... để sử dụng thành thạo phần mềm này.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/08/18 21:55 | Lần sửa cuối: 09/08/18 21:55

Hướng dẫn cấu hình ftp để upload ảnh trong iClick Editor

Bạn muốn upload ảnh lên hosting hoặc server của website mình, không muốn upload lên server của iClick hãy cấu hình tài khoản ftp trong iClick Editor như sau.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/06/15 15:16 | Lần sửa cuối: 28/06/15 15:16

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Seo iClick 1.0.6.8

Hướng dẫn cài đặt (cài chồng) phần mềm seo iClick 1.0.6.8 lên máy tính đã cài sẵn các phiên bản trước của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/06/15 15:13 | Lần sửa cuối: 26/06/15 15:13

Tăng view, comment, like cho video youtube

Hướng dẫn cách thêm link video youtube vào công cụ G+ và Youtube của iClick để được tăng view/like/comment.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/06/15 20:35 | Lần sửa cuối: 17/06/15 20:35

Hướng dẫn sử dụng ViewLink trong iClick 1.0.6.2 (có video)

Hướng dẫn sử dụng chi tiết Viewlink trong phiên bản cập nhật iClick 1.0.6.2. Hướng dẫn có minh hoạ bằng video rất cụ thể.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/01/15 21:12 | Lần sửa cuối: 27/01/15 21:12

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEO ICLICK

Hướng dẫn sử dụng phần mềm seo iClick của Nguyễn Văn An

Tác giả: quanly | Lúc: 08/01/15 13:46 | Lần sửa cuối: 08/01/15 13:46