Có 6 bài viết gắn thẻ Tag: iclick 2015

Update 1.0.6.7 ngày 01/06/2015

Lịch update phiên bản 1.0.6.7 dữ kiến sẽ vào ngày đầu tháng sáu. Tất cả thành viên chờ đợi và update sẽ thấy iClick đã thay một bộ áo mới trong lần BIG UPDATE này.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/15 23:17 | Lần sửa cuối: 21/05/15 23:17

Update iClick 1.0.6.4

Nội dung cập nhật phần mềm seo iClick 1.0.6.4.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/03/15 13:33 | Lần sửa cuối: 04/03/15 13:33

Sự cố mất dữ liệu ViewLink

Thông báo sự cố mất dữ liệu Viewlink của iClick. Có thể iClick đã bị hacker tấn công. BQT đang cố gắng khắc phục. Mọi người bình tĩnh chờ đợi.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/02/15 09:48 | Lần sửa cuối: 28/02/15 09:48

Cung chúc tân xuân - Ất Mùi - 2015

Chúc tất cả thành viên iClick cùng gia đình ăn Tết vui vẻ.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/02/15 09:22 | Lần sửa cuối: 14/02/15 09:22

Hướng dẫn sử dụng ViewLink trong iClick 1.0.6.2 (có video)

Hướng dẫn sử dụng chi tiết Viewlink trong phiên bản cập nhật iClick 1.0.6.2. Hướng dẫn có minh hoạ bằng video rất cụ thể.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/01/15 21:12 | Lần sửa cuối: 27/01/15 21:12

Những thay đổi trong bản cập nhật 1.0.6.2 của phần mềm seo iClick

Cập nhật phiên bản 1.0.6.2 cho phần mềm seo iClick. Những thay đổi, tính năng mới...

Tác giả: quanly | Lúc: 27/01/15 02:28 | Lần sửa cuối: 27/01/15 02:28