Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: in đơn tiktok

Cài đặt chế độ không hạn chế sử dụng pin cho ứng dụng TT Live Printer

Ở chế độ không hạn chế sử dụng pin ứng dụng TikTok Live Printer sẽ được chạy ngầm lâu hơn mỗi khi thoát ứng dụng hạn chế tình trạng bị ngưng quá trình lấy bình luận dẫn tới lấy thiếu bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/03/24 15:01 | Lần sửa cuối: 05/03/24 15:01

Chuyển đổi app Tik Printer sang TT Live Printer

Hướng dẫn chuyển đổi app Tik Printer sang app mới TT Live Printer. Cách tải app mới và cách để chuyển dữ liệu từ cũ sang mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/01/24 10:03 | Lần sửa cuối: 13/01/24 10:03