Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: iz marketing

Nâng cấp phần mềm Zalo Marketing phiên bản 1.1.1.8

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.8, 1.1.1.9 phần mềm Zalo marketing. Tính năng lấy tên gợi nhớ giúp bạn gửi chính xác hơn và tìm kiếm danh sách nick cần gửi bằng tên gợi nhớ.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/12/18 22:54 | Lần sửa cuối: 21/12/18 22:54

Gửi tin nhắn zalo đồng loạt cho bạn bè gặp lỗi

Bạn đang sử dụng phần mềm Zalo Marketing của iClick để gửi tin nhắn đồng loạt cho bạn bè những gửi không được và báo lỗi: Không load được cửa số chat sau nhiều lần.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/11/18 09:33 | Lần sửa cuối: 07/11/18 09:33

Cập nhật phần mềm Zalo Marketing phiên bản 1.1.1.6

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm Zalo Marketing phiên bản 1.1.0.6. Phiên bản mới bạn có thể gửi file, gửi nhiều ảnh dạng chùm,...

Tác giả: quanly | Lúc: 10/08/18 14:47 | Lần sửa cuối: 10/08/18 14:47

Cập nhật phần mềm Zalo Marketing phiên bản 1.1.0.8

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm Zalo marketing phiên bản 1.1.0.8

Tác giả: quanly | Lúc: 16/01/18 23:34 | Lần sửa cuối: 16/01/18 23:34

Cách tránh bị chặn khi gửi tin nhắn Zalo Marketing

Cách cấu hình thời gian delay để tránh bị chặn khi gửi tin nhắn hàng loạt bằng phần mềm Zalo Marketing của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/17 10:50 | Lần sửa cuối: 16/10/17 10:50

Chuyển link thành ảnh trong Excel

Cách biến cột link ảnh thành một cột ảnh mới trên Excel

Tác giả: quanly | Lúc: 10/10/17 00:15 | Lần sửa cuối: 10/10/17 00:15

Cập nhật phần mềm quảng cáo Zalo Marketing phiên bản 1.1.0.3

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.0.3. Với phiên bản này bạn không cần chờ đợi cho quá trình lấy bạn bè của phần mềm và những thay đổi khác giúp bạn dễ dàng sử dụng phần mềm hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/10/17 01:10 | Lần sửa cuối: 07/10/17 01:10