Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: kéo view từ facebook

Traffic từ mạng xã hội Facebook, Google+, Twitter, Linked ID, Pinterest, ...

Traffic mạng xã hội là gì? Làm sao kiếm traffic từ mạng xã hội?

Tác giả: quanly | Lúc: 12/11/16 16:43 | Lần sửa cuối: 12/11/16 16:43

Cập nhật View Mạng Xã Hội phiên bản 1.0.7.7

Cập nhật phần mềm kéo view từ mạng xã hội: View Mạng Xã Hội iClick. Phiên bản 1.0.7.7 có thể tự cài đặt, chạy độc lập với iClick và nhiều thay đổi khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/11/16 00:52 | Lần sửa cuối: 10/11/16 00:52

Khởi động Google Chrome với Profile trong View Mạng Xã Hội là gì?

Khởi động Google Chrome - trình duyệt tự động với một Profile sẽ giúp bạn định dạnh trình duyệt, mặc nhiên Profile đó đã đăng nhập các mạng xã hội rồi không cần đăng nhập lại từng mạng xã hội một mất thời gian.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/11/16 00:28 | Lần sửa cuối: 10/11/16 00:28

Vì sao nên đăng nhập mạng xã hội trước khi view mạng xã hội

Hướng dẫn dừng chờ để đăng nhập tài khoản vào các mạng xã hội trước sau đó mới view mạng xã hội. Đây chỉ là thao tác khuyến khích người nào có tài khoản của mạng xã hội nào thì nên đăng nhập vào như vậy quá trình view sẽ tốt và thực tế hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/11/16 00:27 | Lần sửa cuối: 10/11/16 00:27