Khởi động Google Chrome với Profile trong View Mạng Xã Hội là gì?

Khi sử dụng trình duyệt tự động Google Chrome để kéo view từ mạng xã hội bạn có thể chỉ Google Chrome khởi động với Profile nào bằng cách đặt một đường dẫn lưu Profile.

Trình duyệt tự động iClick

Đặt đường dẫn lưu Profile của Google Chrome.

Trình duyệt tự động iClick

Tạo mới hoặc chọn một đường dẫn nào đó, Profile của Google Chrome sẽ được lưu ở đây.

Tính năng này giúp bạn mở Google Chrome với một Profile ví dụ bạn sử dụng Profile xyz đã đăng nhập facebook, gmail, twitter, ... thì mỗi khi chạy Google Chrome sẽ mở đúng Profile xyz và bạn không cần đăng nhập lại những mạng xã hội đã đăng nhập.

Trình duyệt tự động iClick

Cài đặt xong nhớ bấm Lưu và áp dụng. Kể từ đây Google Chrome mở lên là một Profile cụ thể.

Trình duyệt tự động iClick

Thư mục lưu các thông tin Profile của Google Chrome.

Đây là một chức năng khuyến khích người dùng sử dụng để Google Chrome mở lên có tên có tuổi, có đăng nhập sẵn các mạng xã hội rồi không cần đăng nhập lại - quá trình view khi đã đăng nhập thì chạy thực tế và ổn định hơn khi chưa đăng nhập. Xem thêm link hướng dẫn dừng chờ đăng nhập từng mạng xã hội sau khi đã đặt Profile cho Google Chrome.

Chúc bạn thành công. iClick.

view mạng xã hội trình duyệt tự động kéo traffic từ mạng xã hội kéo view từ facebook kéo view từ g+

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 10/11/16 00:28 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 5,373

Hãy là người đầu tiên viết bình luận