Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: kết nối máy tính tới điện thoại

myMobkit không khởi động được service, không lấy được IP để kết nối SMS Marketing

Hướng dẫn sử lỗi không hiện IP trên ứng dụng di động myMobkit để nhập vào phần mềm SMS Marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/09/17 15:07 | Lần sửa cuối: 13/09/17 15:07

Kết nối tới điện thoại bằng máy tính qua QuickSupport Teamviewer

Hướng dẫn điều khiển từ xa từ máy tính tới điện thoại thông qua ứng dụng QuickSupport của teamviewer..

Tác giả: quanly | Lúc: 09/08/17 14:28 | Lần sửa cuối: 09/08/17 14:28