myMobkit không khởi động được service, không lấy được IP để kết nối SMS Marketing

Để kết nối phần mềm SMS Marketing với điện thoại Android thì cần cài đặt và mở úng dụng myMobkit. Khi ứng dụng myMobit được mở và khởi động dịch vụ thì IP điện thoại sẽ hiện ra và bạn nhập IP này vào phần mềm SMS Marketing để bắt đầu kết nối.

Dưới đây là một trường hợp mà không thể khởi động dịch vụ của ứng dụng myMobkit vì ứng dụng này báo cần Gmail.

ứng dụng myMobit đòi Gmail

Không thể khởi động dịch vụ myMobkit vì Gmail address is required (để khởi động dịch vụ đòi hỏi phải có Gmail).

ứng dụng myMobit đòi Gmail

Ứng dụng không lấy được Gmail kết nối với điện thoại cho nên không thể khởi động dịch vụ.

Trong trường hợp trên có thể điện thoại bạn chưa khai báo tài khoản Gmail nào hoặc đang đăng nhập một dạng Gmail mà không có đuôi @gmail.com. Vì vậy bạn chỉ cần đăng nhập thêm tài khoản Gmail mới vào điện thoại là được.

ứng dụng myMobit đòi Gmail

Vào mục tài khoản trong cài đặt điện thoại.

ứng dụng myMobit đòi Gmail

Chọn tài khoản Google.

ứng dụng myMobit đòi Gmail

Thêm mới tài khoản Google.

ứng dụng myMobit đòi Gmail

Tài khoản phải có @gmail.com ở cuối.

ứng dụng myMobit đòi Gmail

Thêm thành công: điện thoại bạn có tài khoản Gmail mà myMobkit chấp nhận (có @gmail.com ở cuối).

ứng dụng myMobit đòi Gmail

Mở lại myMobkit thấy ứng dụng đã lấy được gmail và có thể bắt đầu dịch vụ.

Cần hỗ trợ thêm về SMS Marketing vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công, iClick.

mymobkit sms marketing iclick phần mềm sms marketing iclick kết nối máy tính tới điện thoại không hiện ip mymobkit

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 13/09/17 15:07 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 7,714

Hãy là người đầu tiên viết bình luận