Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: không chạy được iclick

Các phiên bản cũ từ 1.0.6.5 không mở được iClick

Các phiên bản quá cũ sẽ không mở được iClick. Vui lòng xóa ra cài lại iClick hoặc update lên phiên bản mới nhất để sử dụng iClick bình thường. Chi tiết xem ở đây...

Tác giả: quanly | Lúc: 11/09/15 09:44 | Lần sửa cuối: 11/09/15 09:44