Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: không đăng nhập được

Tiến trình bảo trì phần mềm Seo Google+, Youtube, Location

Phần mềm Seo Google+, Youtube, Location dự kiến sẽ được khôi phục trong tuần này, chậm nhất là vào ngày 23/11/2018. Mong các thành viên thông cảm chờ đợi và ủng hộ iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/11/18 11:44 | Lần sửa cuối: 19/11/18 11:44

Vẫn có mạng nhưng báo lỗi không kết nối được server iClick

Vẫn có mạng nhưng báo lỗi không kết nối được server iClick thì nguyên nhân lỗi có thể do máy chủ iClick có sự cố, máy tính hoặc mạng của bạn đang chặn kết nối tới iClick hoặc đường truyền internet không ổn định.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/18 18:07 | Lần sửa cuối: 21/09/18 18:07