Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: không gởi được tin nhắn skype

Skype mở nhiều cửa số nên không chạy được phần mềm quảng cáo Skype Marketing iClick

Một số máy tính khi mở skype lên chat thì mỗi người chat sẽ mở một cửa sổ riêng, điều này khiến cho Skype Marketing iClick không chạy được. Vì vậy ta cần chỉnh lại một khung chat duy nhất lồng vào form chính như kiếu mặc định của Skype.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/11/16 12:41 | Lần sửa cuối: 02/11/16 12:41

Gởi tin nhắn Skype Marketing iClick không đi, cứ quay vòng vòng

Gởi tin nhắn Skype Marketing bằng phần mềm Skype Marketing iClick không đi mà cứ quay vòng vòng.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/10/16 17:20 | Lần sửa cuối: 27/10/16 17:20