Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: kích hoạt tài khoản qua email

Không kích hoạt được tài khoản iClick

Không nhận được mã kích hoạt iClick, không kích hoạt được tài khoản mới đăng ký của iClick, nhận mã kích hoạt bị lỗi... Xử lý theo bốn trường hợp sau đây.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/09/17 10:03 | Lần sửa cuối: 01/09/17 10:03