Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: kích thành viên

Thông báo hệ thống kích thành viên để đảm bảo công bằng cho iClick

Hệ thống kích thành viên lâu không view hoặc click ngược trở lại cho người khác. Hệ thống này chạy cho ViewLink, BackLink, KeyWord. Hệ thống nhằm đảm bảo tính công bằng cho iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/04/15 01:14 | Lần sửa cuối: 10/04/15 01:14