Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: lỗi cài đặt sql

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission khi cài SQL Express 2008 R2

Bạn gặp lỗi: is not valid login or you do not have permission khi cài SQL Express 2008 R2 thì nguyên nhân có thể là do tên máy tính bạn đang đặt là ADMIN vì vậy để sử lỗi này bạn cần đổi tên máy tính lại khác Admin là được.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/10/18 16:52 | Lần sửa cuối: 21/10/18 16:52