Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission khi cài SQL Express 2008 R2

Bạn gặp lỗi: is not valid login or you do not have permission khi cài SQL Express 2008 R2 thì nguyên nhân có thể là do tên máy tính bạn đang đặt là ADMIN vì vậy để sử lỗi này bạn cần đổi tên máy tính lại khác Admin là được.

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission
Gặp lỗi '' is not valid login or you do not have permission khi cài SQL Express 2008 R2.

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission
Gặp lỗi '' is not valid login or you do not have permission khi cài SQL Express 2008 R2.

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission
Quá trình cài đặt SQL Express 2008 R2 thất bại.

Hướng dẫn cách đổi tên máy tính.

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission
Vào cấu hình Properties của This PC/My Computer.

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission
Chọn cài đặt đổi tên máy.

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission
Chọn Change... để đổi tên máy.

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission
Thay đổi tên máy khác ADMIN là được.

Sau đó khởi động lại máy tính để cập nhật tên máy mới, sau đó tiến hành cài đặt lại SQL Express 2008 R2.

Xử lý lỗi is not valid login or you do not have permission
Cài đặt hoàn tất sau khi sửa tên máy khác ADMIN.

Chúc bạn thành công.

sql 2008 cài đặt sql lỗi cài đặt sql

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 21/10/18 16:52 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 13,022

Hãy là người đầu tiên viết bình luận