Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: lỗi teamviewer

Hướng dẫn sửa lỗi không kết nối được teamviewer vì IP ở Việt Nam bị chặn

Hướng dẫn fake IP bằng Ultrasurf để kết nối lại Teamviewer do bị chặn IP Việt Nam.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/04/16 11:56 | Lần sửa cuối: 11/04/16 11:56

Teamviewer bị chặn toàn Việt Nam tháng 4 năm 2016

Teamviewer bị chặn ở Việt Nam. Hầu hết các máy tính vào được teamviewer nhưng không kết nối được. Teamviewer báo lỗi: A connection could not be established. Partner could not be contacted at the given network address. Có thể nhà mạng Việt Nam bị chặn hoặc Teamviewer chặn hoặc Teamviewer đang gặp lỗi. Mọi người xem chi tiết nhé.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/04/16 10:03 | Lần sửa cuối: 11/04/16 10:03