Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: mất dữ liệu viewlink

ViewLink trên trình duyệt sẽ xuất hiện trong phiên bản 1.0.6.6

Viewlink trên trình duyệt ra mắt trong phiên bản cập nhật tới đây của iClick: 1.0.6.6. Mọi người vào đọc cho đỡ "ngợ" khi "siêu phẩm" ra đời.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/04/15 13:44 | Lần sửa cuối: 01/04/15 13:44

Sự cố mất dữ liệu ViewLink

Thông báo sự cố mất dữ liệu Viewlink của iClick. Có thể iClick đã bị hacker tấn công. BQT đang cố gắng khắc phục. Mọi người bình tĩnh chờ đợi.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/02/15 09:48 | Lần sửa cuối: 28/02/15 09:48