Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: nâng cấp facebook marketing

Phần mềm Facebook Marketing Phiên bản 1.1.2.0

Phiên bản phần mềm facebook marketing 1.1.2.0 bắt đầu hỗ trợ cho livestream, gồm có tăng các tương tác: like, comment và share. Ngoài ra phiên bản này còn ra mắt công cụ soạn bình luận hàng loạt.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/04/20 13:25 | Lần sửa cuối: 24/04/20 13:25

Nâng cấp phiên bản 1.1.1.8 cho phần mềm Facebook Marketing

Phần mềm quảng cáo facebook marketing phiên bản 1.1.1.8 có nhiều thay đổi như: bổ sung thống kê, thêm giãn cách tương tác, sửa lỗi lặp nội dung bình luận, đề xuất,...

Tác giả: quanly | Lúc: 17/04/20 12:36 | Lần sửa cuối: 17/04/20 12:36

Phần mềm Facebook Marketing phiên bản 1.1.1.5

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.5 phần mềm Facebook Marketing, bạn nên gỡ phiên bản cũ sau đó tải và cài đặt lại phiên bản mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/06/19 10:49 | Lần sửa cuối: 10/06/19 10:49