Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: nạp tiền vào tài khoản

Hệ thống kích hoạt, nạp tiền tự động khi iClick nhận được chuyển khoản

iClick áp dung hệ thống kích hoạt tự động cho chuyển khoản mua VIP hay nạp tiền của thành viên. iClick hi vọng thành viên viết đúng cú pháp nội dung chuyển khoản để được xử lý nhanh chóng và bất cứ lúc nào.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/04/19 00:42 | Lần sửa cuối: 11/04/19 00:42

Nạp tiền vào tài khoản iClick như thế nào?

Số dư tài khoản iclick là gì, số dư tài khoản dùng để làm gì, cách nạp tiền vào tài khoản,...

Tác giả: quanly | Lúc: 27/06/16 15:31 | Lần sửa cuối: 27/06/16 15:31

Bạn muốn đóng phí nâng cấp gói VIP iClick?

Bạn muốn nạp tiền cho iClick, bạn muốn đóng phí, bạn muốn post forum, bạn muốn mua thịt... Xin hay đọc bài này.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/03/16 16:21 | Lần sửa cuối: 08/03/16 16:21