Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: nhập link bài đăng lấy bình luận

Hướng dẫn lấy comment bằng cách nhập link bài đăng Facebook

Hướng dẫn cách lấy bình luận (comment) của một bài đăng trên Facebook bằng cách nhập link bài đăng đó vào phần mềm Get Comment Facebok iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 04/07/17 00:20 | Lần sửa cuối: 04/07/17 00:20