Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm get comment facebook

Bật tính năng huy hiệu trên fanpage để biết người chia sẻ

Hướng dẫn bật tính năng huy hiệu trên fanpage để lấy huy hiệu người chia sẻ, từ đó biết người mua hàng có chia sẻ hay không đặng mà giảm giá, tặng quà, mời chơi mini-game... Tính năng này được tích hợp trên phần mềm Livestream Pro và Get Comment Facebook.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/06/19 11:08 | Lần sửa cuối: 09/06/19 11:08

Phần mềm Get Comment Facebook chỉ lấy được 50 bình luận

Giải thích nguyên nhân phần mềm Get Comment Facebook không lấy đủ bình luận hoặc chỉ lấy được 50 bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/06/18 09:28 | Lần sửa cuối: 12/06/18 09:28

Cách lấy link bài viết quảng cáo trên Facebook

Hướng dẫn cách lấy link bài viết dạng quảng cáo đăng trên Facebook. Có được link nảy rồi bạn sẽ dễ dàng quét được tất cả bình luận (comment) của bài viết bằng phần mềm Get Comment Facebook.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/05/18 17:23 | Lần sửa cuối: 05/05/18 17:23

Hướng dẫn lấy bình luận Video Live Stream

Hướng dẫn cách lấy bình luận video Live Stream đang phát trực tiếp hoặc đã phát trực tiếp bằng phần mềm Get Comment Facebook của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/03/18 15:48 | Lần sửa cuối: 05/03/18 15:48

Phần mềm Get Comment Facebook iClick không lấy được bình luân ẨN

Phần mềm Get Comment Facebook iClick chỉ lấy những bình luận hiển thị (bình luận mà bạn có thể xem trên trình duyệt), không lấy được những bình luận ẩn mà admin fanpage ẩn đi để giữ khách hàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/08/17 11:10 | Lần sửa cuối: 10/08/17 11:10