Phần mềm Get Comment Facebook chỉ lấy được 50 bình luận

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Get Comment Facebook


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.5.5
Lần cuối cập nhật: 21/02/2024 13:28
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm lấy bình luận một bài viết bất kỳ trên Facebook.

Xem chi tiết

>> Xem hướng xử lý mới nhất ở phiên bản 1.1.0.8

Từ phiên bản 1.1.0.5 trở đi phần mềm Get Comment Facebook có thêm hiển thị đếm số bình luận để người dùng nắm được con số bình luận thực tế mà Facebook đếm.

Phần mềm Get Comment Facebook không lấy đủ bình luận
Số đếm bình luận hiển thị lên phần mềm.

Lưu ý con số này thường lớn hơn con số mà phần mềm lấy được vì đây là con số thể hiện số bình luận chưa lọc. Con số hiển thị (số bình luận mà phần mềm lấy được) là số bình luận mà Facebook đã lọc những bình luận Spam, bình luận không hợp lệ. Đây là giải thích tại sao phần mềm không lấy đủ bình luận.

Một trường hợp khác, phần mềm không lấy được hoặc chỉ lấy được 50 bình luận trong khi số đếm bình luận rất nhiều.

Phần mềm Get Comment Facebook không lấy đủ bình luận
Phần mềm Get Comment Facebook chỉ lấy được 50 bình luận.

Nguyên nhân của vấn đề này là bài viết không hỗ trợ mode lọc [tất cả bình luận] vì vậy bạn thử bỏ lọc theo mode đi và tiến hành lấy lại.

Phần mềm Get Comment Facebook không lấy đủ bình luận
Bỏ chọn lọc theo mode tất cả bình luận.

Phần mềm Get Comment Facebook không lấy đủ bình luận
Tiến hành lấy lại sau khi bỏ chọn lọc theo mode tất cả bình luận.

Cần hỗ trợ thêm về phần mềm Get Comment Facebook hoặc Live Stream Pro vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chúc bạn thành công.

get comment facebook lọc bình luận facebook phần mềm get comment facebook lấy thiếu bình luận facebook không lấy đủ bình luận facebook tool get comment facebook phần mềm lọc comment facebook đếm bình luận facebook quét comment facebook tool lọc comment facebook

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 12/06/18 09:28 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 10,673

Hãy là người đầu tiên viết bình luận