Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm gửi email chăm sóc khách hàng

Bốn phần mềm gửi Email Marketing của iClick

Tổng hợp, so sánh 4 phần mềm gửi Email Marketing của iClick. Bạn cần hiểu và chọn phần mềm phù hợp với mình để sử dụng.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/07/17 09:52 | Lần sửa cuối: 27/07/17 09:52