Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm gửi email quảng cáo

Cập nhật phần mềm Gmail Marketing phiên bản 1.0.9.0

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.0 phần mềm Gmail Marketing. Bạn nên gỡ ra và tải gói cái đặt cài đặt lại thay vì nâng cấp bình thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/11/17 15:22 | Lần sửa cuối: 07/11/17 15:22

Bốn phần mềm gửi Email Marketing của iClick

Tổng hợp, so sánh 4 phần mềm gửi Email Marketing của iClick. Bạn cần hiểu và chọn phần mềm phù hợp với mình để sử dụng.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/07/17 09:52 | Lần sửa cuối: 27/07/17 09:52

Phần mềm gửi email marketing qua Freshdesk

Phần mềm gửi email Freshdesk không giới hạn số lượng, tỉ lệ vào inbox cao, gửi nhanh, phần mềm hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ của email marketing cần thiết. Phần mềm đơn giản, dễ dàng sử dụng, dữ liệu cá nhân an toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/17 15:23 | Lần sửa cuối: 19/07/17 15:23

Cập nhật Email Marketing phiên bản 1.0.8.5

Cho phép khai báo Gmail với phần mềm trên giao diện login mới của Google.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/05/17 15:35 | Lần sửa cuối: 08/05/17 15:35