Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm gửi tin nhắn miễn phí

Cách hạn chế bị khóa SIM khi gửi tin nhắn với phần mềm SMS Marketing iClick

Nhưng phương pháp tránh/hạn chế bị khóa tính năng gửi tin nhắn khi gửi tin nhắn hàng loạt với phần mềm SMS Marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/10/17 11:16 | Lần sửa cuối: 23/10/17 11:16

Lỗi không kết nối với điện thoại để gửi SMS Marketing

Xử lý lỗi gặp phải khi tiến hành kết nối phần mềm SMS Marketing với điện thoại.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/10/17 10:05 | Lần sửa cuối: 23/10/17 10:05

iClick nâng cấp phần mềm SMS Marketing lên VIP 2

Thông báo: iClick nâng gói VIP có thể sử dụng SMS Marketing lên VIP 2 (trước đây VIP 1). Tức là từ ngày có thông báo này để sử dụng bản quyền phần mềm SMS Marketing bạn phải đóng phí từ VIP 2 trở lên.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/17 15:14 | Lần sửa cuối: 21/09/17 15:14

Hướng dẫn kết nối với điện thoại để gửi tin nhắn

Hướng dẫn cách kết nối phần mềm gửi tin nhắn marketing iClick (trên máy tính) với điện thoại qua phần mềm MyMobKit.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/08/17 13:48 | Lần sửa cuối: 09/08/17 13:48

Phần mềm gửi tin nhắn SMS Marketing iClick phiên bản 1.0.8.5

Nâng cấp phần mềm gửi tin nhắn, quản lý tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ điện thoại trên máy tính phiên bản 1.0.8.5. Sử dụng .NET 4.0, thay đổi về giao diện và fix một số lỗi nhỏ.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/05/17 21:54 | Lần sửa cuối: 03/05/17 21:54