Có 11 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm live stream pro

Hướng dẫn tìm kiếm và chọn mặt hàng để đặt hàng

Hướng dẫn sử dụng phím nóng để tìm kiếm, chọn mặt hàng cần đặt hàng. Sử dụng phím nóng giúp bạn thao tác cực nhanh, đặt hàng chỉ mất vài giây.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/10/18 09:38 | Lần sửa cuối: 25/10/18 09:38

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu phần mềm Livestream Pro

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu phần mềm LiveStream Pro để đảm bảo an toàn cho dữ liệu các lần livestream, đơn hàng, khách hàng,... Hãy thường xuyên kiểm tra quá trình sao lưu và upload file sao lưu lên dịch vụ lưu trữ file trực tuyến.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/09/18 22:26 | Lần sửa cuối: 05/09/18 22:26

Thử nghiệm với bình luận tự nhập

Để test các tính năng của phần mềm Live Stream Pro bạn chỉ cần thêm một bình luận thử nghiệm với nội dung tự nhập. Tính năng này giúp bạn đánh giá được khả năng phân tích bình luận hay chốt hàng của phần mềm.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/08/18 10:15 | Lần sửa cuối: 16/08/18 10:15

Kết nối phần mềm Live Stream Pro với máy in

Giới thiệu các biểu mẫu, phiếu, báo cáo in ra từ phần mềm Live Stream Pro. Hướng dẫn cách cấu hình cài đặt máy in cho một số biểu mẫu in tự động - bấm nút là máy in in ra.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/08/18 17:17 | Lần sửa cuối: 07/08/18 17:17

Hướng dẫn quản lý, khai báo mặt hàng trong phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn khai báo mã hàng, mặt hàng, quản lý mặt hàng trong phần mềm Live Stream Pro. Bạn có thể khai báo hàng loạt mã hàng trong vài giây để chốt đơn theo mã, bán đồng giá, chốt đơn tự động, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 02/08/18 17:38 | Lần sửa cuối: 02/08/18 17:38

Hướng dẫn chốt đơn hàng tự động

Hướng dẫn sử dụng tính năng chốt đơn hàng tự động, nhanh chóng khi bán hàng livestream facebook với phần mềm Live Stream Pro của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/08/18 17:31 | Lần sửa cuối: 02/08/18 17:31

Hướng dẫn chốt đơn hàng một nút bấm khi có mã hàng

Hướng dẫn chốt đơn hàng bằng một nút bấm cực nhanh. Một đơn chốt không quá 1 giây. Bạn có thể chốt cả trăm đơn tròng vòng 1 phút.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/08/18 17:30 | Lần sửa cuối: 02/08/18 17:30

Hướng dẫn lên danh sách mặt hàng cho lần livestream

Hướng dẫn cách lên danh sách sản phẩm sẽ bán trong lần live stream - hỗ trợ việc chốt hàng tự động, chốt hàng nhanh chóng và nhiều mục đích quan trọng khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/08/18 17:08 | Lần sửa cuối: 02/08/18 17:08

Xếp hàng với phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn giải pháp xếp đặt và tìm kiếm hàng khi bán hàng Live Stream và có sử dụng phần mềm hỗ trợ bán hàng Live Stream Pro. Giải pháp này rất khoa học, nhanh chóng và dễ dàng thực hiện.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/07/18 23:24 | Lần sửa cuối: 27/07/18 23:24

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt phần mềm hỗ trợ bán hàng Live Stream trên Facebook: Live Stream Pro. Quá trình cài đặt có thể mất thời gian bạn kiên nhẫn chờ đợi.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/18 11:54 | Lần sửa cuối: 19/07/18 11:54

Hướng dẫn live stream từ file video có sẵn lên Facebook bằng phần mềm OBS

Hướng dẫn live stream từ file video có sẵn, live stream màn hình, live stream nhạc, .. bằng phần mềm OBS mới nhất

Tác giả: quanly | Lúc: 08/06/18 07:56 | Lần sửa cuối: 08/06/18 07:56