Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm marketing iclick

Không cài được iClick từ bản cài đặt có thể tải bản Portable iClick

Chạy bản Portable iClick trong trường hợp không cài đặt được iClick từ gói cài đặt.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 16:16 | Lần sửa cuối: 14/04/17 16:16

Cập nhật iClick phiên bản 1.0.8.5

iClick lên bản 1.0.8.5 sử dụng .NET 4.0 mở đầu cho công cuộc đổi mới iClick. Phiên bản này và các phiên bản tiếp theo của iClick sẽ được update liên tục cập nhật tính năng mới, tắt âm thanh, giải quyết lỗi thỉnh thoảng bị tắt. Để sử dụng phiên bản này yêu cầu xóa và cài đặt lại iClick, không hỗ trợ cập nhật thông thường.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 00:40 | Lần sửa cuối: 14/04/17 00:40