Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: phần mêm quản lý telesale

Video hướng dẫn ghi âm cuộc gọi trong phần mềm TeleSale

Video hướng dẫn cài đặt tính năng ghi âm cuộc gọi để ghi nhận trong phần mềm TeleSale.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/10/21 09:03 | Lần sửa cuối: 13/10/21 09:03