Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm quét bình luận facebook

So sánh các cách lấy bình luận của Facebook bằng phần mềm Get Comment Facebook

So sánh ba phương pháp lấy bình luận từ bài đăng facebook của phần mềm Get Comment Facebook iClick từ phiên bản 1.0.9.1 trở đi.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/12/17 15:49 | Lần sửa cuối: 01/12/17 15:49