Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm Zalo Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.8
Lần cuối cập nhật: 07/06/2023 10:43
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi tin nhắn cho bạn bè và đăng bài lên tường Zalo.

Xem chi tiết

Có 8 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm zalo marketing iclick

Nâng cấp phần mềm Zalo Marketing phiên bản 1.1.1.8

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.1.8, 1.1.1.9 phần mềm Zalo marketing. Tính năng lấy tên gợi nhớ giúp bạn gửi chính xác hơn và tìm kiếm danh sách nick cần gửi bằng tên gợi nhớ.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/12/18 22:54 | Lần sửa cuối: 21/12/18 22:54

Cập nhật phần mềm Zalo Marketing phiên bản 1.0.9.9

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.9 phần mềm zalo marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/09/17 15:57 | Lần sửa cuối: 15/09/17 15:57

Xử lý lỗi Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0

Hướng dẫn sửa lỗi: Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)

Tác giả: quanly | Lúc: 08/09/17 09:00 | Lần sửa cuối: 08/09/17 09:00

Báo giá, thanh toán và triển khai gói nhận diện SĐT có sử dụng Zalo

Chi tiết báo giá, cách chọn gói mua phù hợp, các hình thức thanh toán hỗ trợ và cách thức triển khi khi bạn muốn lọc các SĐT có dùng Zalo từ một danh sách SĐT có sẵn.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/07/17 23:29 | Lần sửa cuối: 14/07/17 23:29

Phần mềm Zalo Marketing không gửi được yêu cầu kết bạn: Thuê bao không dùng zalo

Hướng dẫn sửa lỗi Thuê bao không dùng Zalo khi gửi lời mời kết bạn hàng loạt bằng Zalo Marketing iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 19/05/17 08:44 | Lần sửa cuối: 19/05/17 08:44

Tạo Cửa Hàng trên Zalo để bán hàng

Hướng dẫn chi tiết tạo một shop trên Zalo để bán hàng. Bước đầu tiên đăng ký tài khoản Zalo Official Account, mở cửa hàng, khai báo thông tin cửa hàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/04/17 15:05 | Lần sửa cuối: 19/04/17 15:05

Không đăng nhập được Zalo Marketing

Không biết cách đăng nhập Zalo Marketing, hướng dẫn sử dụng quét mã QR Code để đăng nhập Zalo trên web, máy tính, phần mềm Zalo Marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/04/17 13:39 | Lần sửa cuối: 19/04/17 13:39

Hướng dẫn đồng bộ danh bạ Zalo

Hướng dẫn chi tiết cách nhập một DS SĐT Khách hàng để kết bạn Zalo. Mỗi ngày bỏ ra chưa tới 1 phút bạn sẽ gửi được 50 lời mời kết bạn Zalo.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/04/17 10:13 | Lần sửa cuối: 04/04/17 10:13