Xử lý lỗi Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0

Khi sử dụng một số công cụ của iClick như Zalo Marketing hay Skype Marketing bạn bắt gặp lỗi: Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040).edfsd

Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0,

Lỗi System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0...

Để khắc phục lỗi này bạn cài thêm .NET 4.5.2 vào máy tính từ đường link: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642.

Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0,

Tải .NET 4.5.2 thành công.

Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0,

Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0,

Chất nhận và bắt đầu cài đặt .NET 4.5.2.

Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0,

Chờ đợi quá trình cài đặt có thể mất một vài phút.
 

Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks, Version=1.5.11.0,

Cài đặt thành công.

Sau khi cài đặt thành công, bạn tắt công cụ đang bị lỗi để mở lại và kiểm tra thử lỗi đã được xử lý chưa.

Trong trường hợp bạn không làm được hoặc lỗi trên vẫn xảy ra vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

Chúc bạn thành công.

skype marketing iclick sửa lỗi iclick phần mềm zalo marketing iclick version=1.5.11.0 system.threading.tasks could not load file or assembly

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 08/09/17 09:00 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 8,579

Hãy là người đầu tiên viết bình luận