Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: quản lý mặt hàng

Hướng dẫn quản lý khách hàng trong phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn chi tiết quản lý khách hàng trong phần mềm LiveStream Pro. Thêm, sửa, xóa khách hàng, nhập từ file excel, liên kết với facebook, lưu từ người bình luận, ...

Tác giả: quanly | Lúc: 18/08/18 16:36 | Lần sửa cuối: 18/08/18 16:36