Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: quét doanh nghiệp google maps

Thay đổi cách quét địa điểm Google Maps

Thay đổi cách quét địa điểm trên bản đồ Google Maps từ API sang copy trực tiếp từ trình duyệt Google Chrome trong phần mềm Local Marketing.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/09/19 10:14 | Lần sửa cuối: 12/09/19 10:14

Google yêu cầu kích hoạt hình thức thanh toán mới cho quét địa điểm

Google yêu cầu người dùng phải kích hoạt hình thức thanh toán mới cho quét địa điểm bằng Place API, bạn cần có thể Visa để kích hoạt thanh toán trên Google. Sau khi kích hoạt thành công hãy thử lại phần mềm Local Marketing để quét địa điểm trên Google Maps

Tác giả: quanly | Lúc: 31/10/18 11:36 | Lần sửa cuối: 31/10/18 11:36

Hướng dẫn nhập tọa độ quét địa điểm Google Maps

Hướng dẫn chép tọa độ Lat Long từ Google Maps đưa vào phần mềm quét địa điểm Local Marketing của iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 24/10/18 10:35 | Lần sửa cuối: 24/10/18 10:35