Hướng dẫn nhập tọa độ quét địa điểm Google Maps

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm quét địa điểm Local Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.2
Lần cuối cập nhật: 24/07/2023 06:53
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét địa điểm từ Google Maps.

Xem chi tiết

Từ phiên bản 1.1.1.2 phần mềm Local Marketing cho phép nhập tọa độ để tìm kiếm vị trí/địa phương.

Tọa độ dùng trên bản đồ là tọa độ tọa độ Latitude (Vĩ độ) & Longitude (Kinh độ) hay gọi tắt là tọa độ Lat, Long.

Quét địa điểm trên Google Maps
Tìm kiếm địa chỉ

Để tìm kiếm bạn chỉ cần nhập chuỗi tọa độ rồi bấm Enter hoặc nút Tìm.

Quét địa điểm trên Google Maps
Chuỗi tọa độ.

Cách lấy chuỗi tọa độ nhanh nhất là lấy từ Google Maps. Bạn vào Google Maps tìm kiếm vị trí/địa phương sau đó copy chuỗi tọa độ từ URL trình duyệt.

Quét địa điểm trên Google Maps
Chép tọa độ từ Google Maps.

Chúc bạn thành công, iClick.

phần mềm local marketing tạo độ lat long quét địa điểm google maps quét doanh nghiệp google maps quét số điện thoại google maps quét địa chỉ google maps

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 24/10/18 10:35 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 8,947

Hãy là người đầu tiên viết bình luận