Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: review google map

Share link website lên Google+ với phần mềm Seo G+, Youtube, Maps

Cập nhật phiên bản 1.0.9.0 cho phần mềm seo G+, Youtube, Maps. Bổ sung tính năng mới chia sẻ link website lên Google Plus.

Tác giả: quanly | Lúc: 12/06/17 00:08 | Lần sửa cuối: 12/06/17 00:08

Vì sao lượt review(đánh giá) trên Google Maps không hiện?

Do vi phạm chính sách đánh giá địa điểm trên bản đồ nên Google có thể đã xóa bài nhật xét của bạn. Trong bài viết này sẽ đưa ra chi tiết các điều khoản để một review được chấp nhận.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/04/17 10:46 | Lần sửa cuối: 03/04/17 10:46

Google chấm điểm Rating địa điểm (local) như thế nào?

Google chấm điểm rating cho địa điểm trên Google Maps dựa nhiều tiêu chí, bạn có thể thấy kết quả không hợp lý so với các review hiện tại của người dùng, xem thêm để biết chi tiết.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/04/17 10:22 | Lần sửa cuối: 03/04/17 10:22