Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: sao lưu dữ liệu

Hướng dẫn đồng bộ file sao lưu phần mềm Livestream Pro lên Googe Drive

Hướng dẫn cài đặt hệ thống sao lưu và đồng bộ dữ liệu phần mềm Livestream Pro lên Google Drive. Quá trình diễn ra tự động, an toàn, bảo mật. Bạn không phải lo lắng chuyện mất dữ liệu.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/12/18 15:56 | Lần sửa cuối: 22/12/18 15:56

Phục hồi dữ liệu phần mềm LiveStream Pro

Hướng dẫn phục hồi dữ liệu trong phần mềm LiveStream Pro. Hướng dẫn phục hồi dữ liệu khi đổi máy tính, chuyển dữ liệu phần mềm sang máy tính khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/09/18 22:57 | Lần sửa cuối: 17/09/18 22:57

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu phần mềm Livestream Pro

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu phần mềm LiveStream Pro để đảm bảo an toàn cho dữ liệu các lần livestream, đơn hàng, khách hàng,... Hãy thường xuyên kiểm tra quá trình sao lưu và upload file sao lưu lên dịch vụ lưu trữ file trực tuyến.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/09/18 22:26 | Lần sửa cuối: 05/09/18 22:26