Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: sập server iclick

Không vào được iClick do bảo trì server sáng 30/03/2017

Không vào được iClick do bảo trì server

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/17 08:57 | Lần sửa cuối: 30/03/17 08:57

Sự cố server iClick tháng 9/2015

Sự cố server iClick. Mọi người chờ đợi đăng nhập lại iClick. Không khắc phục, cài lại, khởi động lại máy. Mong mọi người thông cảm, iClick đang cố hết sức để khắc phục.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/09/15 16:21 | Lần sửa cuối: 04/09/15 16:21