Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: script thao tác

Lấy thông tin, email từ bạn bè (kết nối) trên LinkedIn

Cách lấy email của bạn bè (kết nối - connections) từ LinkedIn bằng phần mềm thu thập dữ liệu Scan Web Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/07/18 23:22 | Lần sửa cuối: 05/07/18 23:22

Hướng dẫn viết Script điều khiển trình duyệt để lấy dữ liệu

Hướng dẫn viết Script thao tác lên trình duyệt tự động khi lấy dữ liệu trên website bằng trình duyệt tự động với phần mềm Scan Web Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/07/18 15:22 | Lần sửa cuối: 04/07/18 15:22