Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: sender email freshdesk

Hướng dẫn khai báo sender email cho Freshdesk

Hướng dẫn tạo thêm email support (sender email) cho tài khoản Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/01/18 11:32 | Lần sửa cuối: 02/01/18 11:32