Hướng dẫn khai báo sender email cho Freshdesk

Bài viết nói về phần mềm:

Send Email Freshdesk


Tạm ngưng (Phần mềm ngưng hoạt động.)
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/11/2018 10:28
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi email marketing qua freshdesk

Xem chi tiết

Sender Email là email dùng để gửi khi dùng phần mềm Send Email Freshdesk. Sau khi đăng ký Freshdesk bạn sẽ có một sender email được tạo mặc định domain@freshdesk.com.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Sender Email mặc định.

Sử dụng email này để gửi email, bên nhận sẽ thấy như sau:

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Thông tin về email nhận được khi gửi bằng email mặc đinh.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Bấm vào reply thì mặc định sẽ gửi trả lời vào chính email gửi. Nhưng đây không phải là một hộp mail thông thường vì vậy bạn khó để quản lý.

Bạn hoàn toàn có thể khai báo một Sender Email của chính bạn để dễ quản lý hơn - Như Gmail chẳng hạn. Các bước bạn cần làm là khai báo Gmail > Kích hoạt Gmail > Đăng nhập Freshdesk với tài khoản Freshdesk để xác nhận. Dưới đây là chi tiết các bước.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Đăng nhập Freshdesk trên trình duyệt vào Tab Admin > Email.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Bấm chọn tạo Email mới.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Khai báo sender email mới là Gmail. Bấm lưu.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Sender Email mới vừa được tạo, cần kích hoạt.

Đăng nhập Gmail và nhấp link kích hoạt.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Email active Sender Email.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Nhấp link và đăng nhập Freshdesk là hoàn tất.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Link dẫn tới trang yêu cầu đăng nhập Freshdesk, bạn đăng nhập Freshdesk với tài khoản đã đăng ký trước đó.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Email đã được kích hoạt thành công.

Bạn có thể khai báo nhiều Sender Email khác nhau. Tới đây bạn đã có thể sử dụng email cá nhân này để gửi.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Bấm đây để cập nhật danh sách Sender Email.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Chọn email vừa tạo để gửi thử.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Gửi một email thử nghiệm với Sender Email vừa tạo.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Thông tin về Email nhận được.

Khai báo sender email cho phần mềm Send Email Freshdesk
Nhấp Reply trả lời đúng vào Gmail.

Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ iClick.

Chúc bạn thành công, iClick.

email marketing send email freshdesk đăng ký freshdesk sender email freshdesk khai báo email cá nhân freshdesk gửi email marketing freshesk tạo freshdesk domain

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 02/01/18 11:32 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 6,869

Hãy là người đầu tiên viết bình luận