Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: sender email

Hướng dẫn tạo Email Gửi (Sender) trong SendGrid

Hướng dẫn tạo email gửi (Sender) trong SendGrid, cách kết nối và cập nhật Sender trong phần mềm gửi email marketing SendGrid Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/04/18 16:24 | Lần sửa cuối: 04/04/18 16:24

Bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật để gởi email marketing bằng Gmail

Nhiều thành viên không gởi được email bằng phần mềm Email Marketing iClick khi gởi bằng Gmail vì chưa bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/05/16 16:41 | Lần sửa cuối: 27/05/16 16:41

Nâng cao tỉ lệ inbox gởi email marketing với AMAZON SES

Cách nâng cao tỉ lệ inbox khi gởi email bằng dịch vụ email Amazon SES. Giới thiệu về hệ thống sender email amazon iclick. Cùng xây dựng một cộng đồng email marketing với tỉ lệ inbox cao.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/04/16 11:18 | Lần sửa cuối: 13/04/16 11:18