Hướng dẫn tạo Email Gửi (Sender) trong SendGrid

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm gửi email SendGrid Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 22/07/2019 09:53
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Gửi email marketing thông qua SendGrid.

Xem chi tiết

Sau khi đã đăng ký và kích hoạt tài khoản SendGrid ta vào SendGrid và đăng nhập để vào ứng dụng.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Đăng nhập > Dashboard để vào ứng dụng SendGrid trên web (có thể vào trực tiếp bằng link: https://app.SendGrid.com/)

Sender được hiểu là tài khoản dùng để đại diện gửi email vì vậy để bắt đầu gửi email bạn phải khởi tạo Sender. Có thể khai báo một hoặc nhiều Sender. Bạn có thể chọn Sender là Gmail hay webmail của bạn. Nếu bạn sử dụng Webmail và có xác thực domain thì sẽ tốt hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn khai báo Sender là một Gmail.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Trong mục Marketing > Sender.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Bấm Create New Sender để tạo email dùng để gửi mới.

Những thông tin của Sender Email có ảnh hưởng tới khả năng INBOX , lọc SPAM vì vậy bạn cần điền thông tin thật và điền đẩy đủ.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Điền đủ và đúng thông tin > bấm Save.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Sender đã được tạo nhưng chưa được xác minh.

Đối với Gmail bạn cần vào hộp mail để bấm link xác thực, còn đối với webmail mà bạn đã xác thực tên miền thì không cần làm bước này.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Email yêu cầu xác thực cho Sender.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Bấm Verify Sender Indentity để xác thực Sender.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Xác thực Sender thành công.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Đã xác thực Sender thành công.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Một ví dụ về Sender và webmail.

Sender sẽ được cập nhật lên phần mềm Send Grid Pro và bạn sẽ chọn một Sender để bắt đầu một chiến dịch.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Danh sách các Sender trong phần mềm SendGrid Pro.

Trong phần mềm SendGrid Pro, sau khi nhập API Key bấm cập nhật Sender thì phần mềm sẽ cập nhật danh sách Sender.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Cập nhật Sender trong phần mềm SendGrid Pro.

Bạn cũng có thể tạo Sender ngay trong phần mềm.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Tạo mới Sender trong phần mềm.

Tạo tài khoản gửi của SendGrid
Điền thông tin để tạo mới Sender trên phần mềm.

Cần hỗ trợ thêm về cách tạo Senderphần mềm SendGrid Pro vui lòng liên hệ iClick.

>> Hướng dẫn đăng ký tài khoản SendGrid
>> Hướng dẫn tạo API Key SendGrid
>> Hướng dẫn xác thực tên miền SendGrid

Chúc bạn thành công, iClick.

sender email phần mềm sendgrid pro sender sendgrid tài khoản gửi email xác thực tài khoản gửi

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 04/04/18 16:24 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 9,035

Hãy là người đầu tiên viết bình luận