Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: server iclick

Chạy phần mềm Gmail Marketing nội bộ

Chế độ chạy Offline giúp phần mềm Gmail Marketing có thể chạy hầu như độc lập với máy chủ iClick. Bạn có thể cắm chạy phần mềm liên tục trên VPS quốc tế mà không phải lo lắng vấn đề kết nối tới server iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/03/19 22:43 | Lần sửa cuối: 04/03/19 22:43

Thông báo chuyển server cho iClick

Thông báo iClick chuyển server mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/09/15 04:06 | Lần sửa cuối: 10/09/15 04:06

Sự cố server iClick tháng 9/2015

Sự cố server iClick. Mọi người chờ đợi đăng nhập lại iClick. Không khắc phục, cài lại, khởi động lại máy. Mong mọi người thông cảm, iClick đang cố hết sức để khắc phục.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/09/15 16:21 | Lần sửa cuối: 04/09/15 16:21

Nâng cấp Server iClick ngày 19 tháng 4 năm 2015

iClick tạm ngưng bảo trì để nâng cấp server. Tăng hàng chục GB RAM, chuyển sang ổ cứng siêu nhanh SSD. iClick đã trở lại hoạt động bình thường với Server mới mạnh hơn, nhanh hơn, ổn định hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/04/15 12:33 | Lần sửa cuối: 19/04/15 12:33