Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: sự cố iclick

Đường truyền đến máy chủ iClick bị ảnh hưởng sau bão

Không vào được iClick do ảnh hưởng đường truyền mạng khi bão số 10 càn quét miền Trung.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/09/17 23:05 | Lần sửa cuối: 15/09/17 23:05

Thông báo nghỉ lễ xả hơi cho nhân viên iClick tháng 7 năm 2016

Thông báo nghỉ lễ hè iClick đi du lịch xả hơi từ ngày 15/07 tới ngày 17/07/2016

Tác giả: quanly | Lúc: 17/07/16 23:48 | Lần sửa cuối: 17/07/16 23:48

Sự cố server iClick tối ngày 2 và sáng ngày 3 tháng 7

Không vào được iClick tối ngày 2 và sáng ngày 3 tháng bảy do Server iClick có sự cố đã được khắc phục lúc 8h30 ngày 3 tháng 7.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/07/16 09:49 | Lần sửa cuối: 03/07/16 09:49

Sự cố server iClick tháng 9/2015

Sự cố server iClick. Mọi người chờ đợi đăng nhập lại iClick. Không khắc phục, cài lại, khởi động lại máy. Mong mọi người thông cảm, iClick đang cố hết sức để khắc phục.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/09/15 16:21 | Lần sửa cuối: 04/09/15 16:21