Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: sự cố máy chủ

Thông báo nghỉ lễ xả hơi cho nhân viên iClick tháng 7 năm 2016

Thông báo nghỉ lễ hè iClick đi du lịch xả hơi từ ngày 15/07 tới ngày 17/07/2016

Tác giả: quanly | Lúc: 17/07/16 23:48 | Lần sửa cuối: 17/07/16 23:48

Sự cố server sáng ngày 24/11/2015

Thông báo sự cố server, thành viên vui lòng chờ đợi. Thanks.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/11/15 10:12 | Lần sửa cuối: 24/11/15 10:12

Sự cố server iClick ngày 09/06/2015

Chi tiết sự cố máy chủ ngày 09/06/2015

Tác giả: quanly | Lúc: 09/06/15 22:10 | Lần sửa cuối: 09/06/15 22:10