Có 7 bài viết gắn thẻ Tag: sự cố server iclick

Không vào được iClick do bảo trì server sáng 30/03/2017

Không vào được iClick do bảo trì server

Tác giả: quanly | Lúc: 30/03/17 08:57 | Lần sửa cuối: 30/03/17 08:57

Khắc phục sự cố không vào được iClick sau khi iClick chuyển Server

Sau khi iClick chuyển server một số thành viên không vào được vì file hosts của máy tính đó vẫn trỏ về server cũ sau đây là cách khắc phục sự cố.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/07/16 10:22 | Lần sửa cuối: 19/07/16 10:22

Thông báo nghỉ lễ xả hơi cho nhân viên iClick tháng 7 năm 2016

Thông báo nghỉ lễ hè iClick đi du lịch xả hơi từ ngày 15/07 tới ngày 17/07/2016

Tác giả: quanly | Lúc: 17/07/16 23:48 | Lần sửa cuối: 17/07/16 23:48

Thông báo tạm ngưng thời gian ngắn để bảo trì Server iClick (khuya ngày 12/07/2016)

Thông báo bảo trì Server iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 21:12 | Lần sửa cuối: 12/07/16 21:12

Thông báo chuyển server cho iClick

Thông báo iClick chuyển server mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/09/15 04:06 | Lần sửa cuối: 10/09/15 04:06

Sự cố server iClick ngày 09/06/2015

Chi tiết sự cố máy chủ ngày 09/06/2015

Tác giả: quanly | Lúc: 09/06/15 22:10 | Lần sửa cuối: 09/06/15 22:10

Server iClick tạm ngưng hoạt động bảo trì ngày 6/2/2015

Sáng 6/2/2015 xảy ra sự cố về server nên không chạy được iClick. Mọi người đọc thêm thông báo để biết chi tiết. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sớm nhất. Xin cám ơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/15 10:36 | Lần sửa cuối: 06/02/15 10:36